0%
Waarom deze vragenlijst?
Alle kinderen in Nederland verdienen goede zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert of de jeugdgezondheidszorg (JGZ) goede zorg levert. Het is belangrijk om te weten: hoe ervaren kinderen en ouders deze zorg?
Hierover stellen we je een aantal vragen (invulduur 5 minuten). Het gaat hierbij om jouw ervaringen met de JGZ in de afgelopen 5 jaar.


Wat is de JGZ?
De JGZ is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0-18 jaar.
In de JGZ werken: artsen maatschappij en gezondheid, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen of (dokters)assistenten. In deze vragenlijst worden ze JGZ-medewerkers genoemd.

Veel dank voor je medewerking.